De kracht van leiderschap - WE ARE RAVN

De kracht van leiderschap

In company
 • coming soon 6 x 3u in te boeken in onderling overleg
 • Datum:

  op aanvraag
 • Start en einde

  op aanvraag
 • Duur opleiding DEEL 1

  1 dag en intake
 • Duur opleiding DEEL 2

  6 x 3 uur, 1 sessie per maand
 • € 3.900 excl. btw

  DEEL 1 (KMO-portefeuille mogelijk)
 • € 3.900 excl. btw

  DEEL 2 (KMO-portefeuille mogelijk)

Over het geheel genomen draagt een leiderschapstraject met individuele coaching niet alleen bij aan de groei van individuele leiders, maar ondersteunt het ook de bredere strategische doelen van een organisatie op het gebied van personeelsbeheer, ontwikkeling en groei. Het versterkt de leiderschapskracht en draagt bij aan een gezonde en duurzame organisatiecultuur. 

Inhoud

In de moderne en flexibele zakelijke omgeving is een leiderschapstraject van groot belang voor zowel organisaties als leiders.

Het is cruciaal voor leiders om zich aan te passen aan veranderingen zoals globalisering en technologische vooruitgang.

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten is essentieel om competitief te blijven, talent te behouden, effectieve teams te bouwen, besluitvormingsvaardigheden te verbeteren, productiviteit te verhogen, ethische leiderschapsstijlen te ontwikkelen en innovatie te stimuleren

En dat draagt dan weer allemaal bij aan een succesvolle, dynamische organisatie met betrokken en bevlogen mensen.

Kortom, in een tijd van voortdurende verandering en toenemende complexiteit in de zakenwereld, is een leiderschapstraject met individuele coaching van essentieel belang om leiders te helpen hun vaardigheden aan te scherpen, zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en effectief te blijven opereren in een snel evoluerende zakelijke omgeving. Het investeren in leiderschapsontwikkeling is cruciaal voor de langetermijnsucces en veerkracht van zowel individuen als organisaties.

Voor wie

Deze begeleiding legt een stevig fundament voor leidinggevenden, of je nu aan het roer staat van grote teams, kleine teams en/of projecten – ongeacht de specifieke organisatie of context waarin je je bevindt.  

Wat leer je in de opleiding

Een leiderschapstraject is ontworpen om een breed scala aan vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die essentieel zijn voor effectief leiderschap. Enkele van de belangrijkste vaardigheden en inzichten die je kunt verwachten te leren tijdens zo’n traject zijn: 

 • Leiderschapsstijlen:  

Het begrijpen van verschillende leiderschapsstijlen en het vermogen om ze aan te passen aan verschillende situaties en teamleden, zoals transformationeel, situationeel, coachend leiderschap, etc. 

Het verbeteren van vaardigheden op het gebied van management, het stellen van doelen, het effectief delegeren van taken en het beheren van werklasten.  Opvolging van KPI’s en het aansturen van je medewerkers 

 • Communicatievaardigheden: 

Het communiceren van heldere instructies, komen tot werkelijke delegatie en motiveren van je medewerkers.  Het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het vermogen om met je eigen emoties en die van je medewerkers om te gaan. Het leren opbouwen en beheren van diverse teams, het stimuleren van samenwerking, het oplossen van conflicten en het motiveren van teamleden om gezamenlijke doelen te bereiken. 

 • Besluitvorming en Probleemoplossing: 

Sterke leiders moeten in staat zijn om effectieve beslissingen te nemen en problemen op te lossen in complexe situaties. Coaching kan helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en het verbeteren van de besluitvormingsprocessen binnen een organisatie.  Je ontwikkelt vaardigheden om goed onderbouwde en gedragen beslissingen te nemen, problemen effectief op te lossen en risico’s te beheren.  We kijken naar verschillende manieren van besluitvorming en werken toe naar consentbesluiten ipv consensus. 

 • Feedback geven en ontvangen: 

Het leren hoe je op een authentieke manier feedback kunt geven en ontvangen, zowel als leidinggevende als in interactie met collega’s en teamleden.  Hoe maak je van feedback terug een feest waar het eigenlijk is voor bedoeld.  We werken aan de feedbackcultuur van je bedrijf door het eerst zelf voor te doen. 

Deze vaardigheden en inzichten worden vaak aangepast aan de specifieke behoeften van de deelnemer en de organisatie, met als doel de leiderschapsvaardigheden te versterken en hen in staat te stellen effectiever te functioneren binnen hun rol als leider. 

Tommy reikt theoretische en concrete handvaten aan, duidelijk voortkomend uit jarenlang opgebouwde kennis en ervaring, waar je écht iets aan hebt en onmiddellijk mee aan de slag kan. Tommy coacht op een heldere, betrokken en empathische manier.

Filip

Concreet en praktisch

Programma:

Deel 1: leiderschapscan

Elk traject start met een uitgebreide intake van maximum twee gesprekken.  Hierbij wordt ingezoomd op de vragen en noden van de organisatie rond leiderschapsontwikkeling.  We willen zo een concreet beeld krijgen van de huidige situatie en de ontwikkelpunten/uitdagingen op gebied van leiderschap waar de organisatie met te maken heeft.

Via een schaduwdag volgen we de leidinggevende(n) gedurende een ganse dag.  We houden hierbij de focus aan die we afgesproken hebben in de intakegesprekken.  We observeren op niveau van taken, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen.  We krijgen zo een beter begrip van de werkwijze van u als leidinggevende.  Na de schaduwdag geven we al kort advies.

De intake en schaduwdag wordt samengelegd en hieruit vloeit ons advies voort.  U krijgt niet alleen de te ontwikkelen punten maar ook een helder plan van hoe u hieraan als leidinggevende en organisatie kan werken.  Dit advies en plan wordt overlopen.

Deel 2: Klankbordsessies

Het programma (6 sessies van 3u)  is op maat van de leidinggevende en de organisatie.  Het programma hangt af van het ontwikkelplan dat wordt gegeven na het advies.

Bereid je wel voor op een boeiende en interactieve klankbordessie, waarbij je concrete tools en inzichten krijgt om effectief te gebruiken. We zorgen ervoor dat er een goede balans is tussen theorie en reflectie op het eigen handelen en hoe je dit verder implementeert in de organisatie. Onze focus ligt altijd op jouw persoonlijke en professionele groei als leidinggevende en als organisatie.

Didactische aanpak:

 • Dit traject is gebaseerd op jouw werksituatie en dagelijkse ervaringen. We vertrekken vanuit jouw specifieke vragen en praktijksituaties. Daarnaast kun je ook praktijkcases aanleveren voorafgaand aan en/of tijdens de begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat het traject nauw aansluit bij jouw behoeften.
 • Tijdens het traject combineren we theoretische verdieping met praktische handvaten, zodat je de nieuwe inzichten direct kunt toepassen in de praktijk. Je zult concrete opdrachten krijgen om het geleerde onmiddellijk in te zetten in je praktijk en in verschillende situaties.  Hierbij voorzien we je van uitgebreide feedback en ondersteuning.
 • Zelfreflectie tijdens en na elke onderdeel:  hier vertrekken we van uw huidige situatie en bekijken wat je wil behouden, waarmee je wil starten, waarmee wil je stoppen, wat je wil verbeteren?

Leermateriaal:

 • Eigen materiaal en modellen

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding:

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.
Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:
Kmo portefeuille – erkenningsnummer 2Empower: DV0248796 / thema personeelsmanagement*

* Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Data

Data coming soon
DEEL 1: 1 dag en intake
DEEL 2: 6 x 3 uur, 1 sessie per maand

Locatie

coming soon

Kostprijs

DEEL 1: € 3.900 excl. btw 
DEEL 2: € 3.900 excl. btw 

Ready to unleash your Ravn?

Opleidingen

Trajecten